top of page

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Durum Tespiti (Due Diligence)

Halka açık olmayan şirketinizin hisselerinin kısmi veya tamamen satışı öncesinde, veya başka bir şirketin satın alınması ya da bir şirketle birleşilmesi öncesinde, işlem konusu şirketin mevcut finansal, hukuki ve teknik durumunun doğru tespiti gerekir.

"Due diligence" (durum tespiti) hizmeti farklı uzmanlık alanlarından uzmanların birlikte çalışmasını gerektirir.

due diligence (durum tespiti).jpg

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

Alıcı veya satıcı tarafında bulunduğunuz bir şirket satın alma, devralma, birleşme veya girişim yatırımı işleminde hedef şirketin çok boyutlu durum tespitini yapabilir ve raporlaştırabiliriz.

bottom of page