top of page

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Finansal Performans ve Bütçe Analizi  

Şirketinizin sadece güncel finansal performansının değil performans göstergeleri olan metriklerinin (indikatör-gösterge) ve geleceğe yönelik projeksiyonlarının (tahminlerinin) analizi, finansal yapıyı güçlendirecek, karlılığı optimize edecek, hedefler arasında bulunuyorsa girişim yatırımı alınabilmesi konusunda katkıda bulunacaktır.

Şirketinizin bütçesinin ve planlanan ile gerçekleşen arasındaki farkların analizi ise finansal hedefleri doğru belirlemek ve gerçekleştirebilmek için elzemdir.

finansal performans analizi.jpg

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

Şirketinizin mevcut finansal performansını, bütçesini ve projeksiyonlarını birlikte analiz edebilir, stratejik hedeflerinize ulaştıracak şekilde yeniden kurgulayabiliriz. 

bottom of page