top of page

PROJE DANIŞMANLIĞI

Kuluçka Merkezi Kurulumu ve İnovasyon Yönetimi

Kurumsal şirketlere, Üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri'ne (TTO), Teknopark, TGB ve Araştırma Altyapıları'na (AA), Kalkınma Ajansları'na kuluçka merkezi oluşturma, girişim destekleme, program tasarımı ve inovasyon yönetimi konularında danışmanlık sağlıyoruz. 

TÜBİTAK Proje Danışmanlığı

TÜBİTAK proje destekleri kapsamında, başvuru aşamasında olan veya sürmekte olan  projelere danışmanlık yapıyoruz.

AB Proje Danışmanlığı

Avrupa Birliği proje destekleri kapsamında, başvuru aşamasında olan veya sürmekte olan  projelere danışmanlık yapıyoruz.

Ufuk2020/KOBİ Aracı (H2020/SME Instrument) Desteğine Erişim

Start-up ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere şirketlere, Ufuk2020/KOBİ Aracı (H2020/SME Instrument) desteğine yönelik proje önerisi hazırlama, fizibilite raporu hazırlama ve proje yönetimi konularında danışmalık sağlıyoruz.

Devlet Desteklerine Erişim

Start-up ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere şirketlere, TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve TAGEM desteklerine yönelik proje önerisi hazırlama, proje yönetimi, teknoloji doğrulama, risk yönetimi, kalite yönetimi, Ar-Ge/Teknokent teşvikleri ve fikri mülkiyet hakları konularında danışmalık sağlıyoruz.

bottom of page