top of page

EĞİTİMLER

Ürün Ticarileştirme

Yeni ekonomi temelli iş ve gelir modeli kurgulamış veya uygulayan start-up ve teknoloji şirketlerinin veya konvansiyonel şirketlerin, geliştirdikleri ürün ile hizmetlerini ticarileştirebilmelerine yönelik, multi disipliner ve bütünsel bir eğitimdir. 

ürün ticarileştirme.jpg
bottom of page